• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ป 2016-03-22

ประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 ณ บริเวณศาลหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น