• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


นการจัดการคัดแยกขยะต้นทาง และการจัดทำบ่อดักไขมันในสถานประกอบการ 2019-08-19

14 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  ได้ออกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูเวียง ในการจัดการคัดแยกขยะต้นทาง และการจัดทำบ่อดักไขมันในสถานประกอบการ