• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน ครั้งที่ 3/2562 2019-08-15

14 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อร่วมวางแผนในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการติดตั้งถังดักไขมัน และติดตั้งถังดักไขมัน(อย่างง่าย)ให้แก่บ้านต้นแบบ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น