• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง บ้านดอนหัน ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 2019-08-06

5 สิงหาคม 2562 โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยดำเนินการกิจกรรมจัดตั้งคณะทำงานกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง การรับบริจาค “ขยะรีไซเคิล” เพื่อช่วยเหลือสังคม และการสาธารณะประโยชน์ จากชาวเทศบาลตำบลภูเวียง ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหัน ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

♻️จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

☎️บริการรับขยะรีไซเคิลถึงบ้าน: กองสาธารณสุขฯ 043-291208 ต่อ 103