• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2016-02-27

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลภูเวียง