• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมของเทศบาล

- สถานนีตำรวจภูเวียง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูเวียง โรงพยาบาลภูเวียง เทศบาลตำบลภูเวียง นำโดยนายฉิน ตรวจ ติดตาม แนะนำ สถานประกอบการในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกันสถานีตำรวจภูเวียง  สาธารณสุขอำเภอภูเวียง โรงพยาบาลภูเวียง นำโดยนายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ร่วมกันออกตรวจ ติดตามแนะนำ สถานประกอบการในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

15 พฤษภาคม 2563
- ให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหาร ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

15 พฤษภาคม 2563
- กิจกรรมการปลูกฝังการดูแลสุขภาพปากและฟันให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับ โรงพยาบาลภูเวียง ได้ร่วมจัดกิจกรรมการปลูกฝังการดูแลสุขภาพปากและฟันให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม โดยจัดให้มีการแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพปากและฟัน การตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม 

26 กันยายน 2562
- กิจกรรมกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง

19 กันยายน 2562 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียงมอบเงินกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง จากการจำหน่ายขยะบุญของชาวเทศบาลตำบลภูเวียง ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

20 กันยายน 2562
- การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลภูเวียง ครั้งที่ 4/2562

17 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลภูเวียง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

17 กันยายน 2562
- กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะตามร้านอาหารและร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง

5-6 กันยายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะตามร้านอาหารและร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง

กิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562

โดยรณรงค์ให้ความรู้ สร้างกระเเสความตื่นตัวในการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในร้านอาหารและร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง

จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนที่ 1-6 เทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

16 กันยายน 2562
- การอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง นำโดย นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง

ได้จัดการอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินงานโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในการใช้พลังงานของหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

และเพื่อยกระดับสำนักงานให้เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
•นายสุดใจ ผิวบาง
นักบริหารงานทั่วไประดับ 9
•นายธวัชชัย โหมดเจริญ
วิทยากร ระดับ 6
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี
มาเป็นวิทยากรบรรยาย

16 กันยายน 2562
- โครงการ Clean Food Good Taste

9 กันยายน 2562 จัดส่งมอบป้าย Standy: Clean Food Good Taste ให้กับร้านเวียงทอง และร้านครัวนิกร อาหารตามสั่ง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

16 กันยายน 2562
- การอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัญจรนอกภาค) ประจำปี 2562

สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายอรรณพ สิมมาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง

พร้อมด้วยรองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเวียง ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัญจรนอกภาค) ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

16 กันยายน 2562
- โครงการอบรมทางกฎหมายและการบังคับคดี

2 กันยายน 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ)

นำโดย พ.ต.ต.สันติ มุริจันทร์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ) ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง

โดยในการบรรยายครั้งนี้อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดได้เดินทางตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น และสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562

03 กันยายน 2562
- กิจกรรมการปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         

ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม โดยสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะ โดยจัดให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติให้เด็กเล็กได้ปฏิบัติจริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

03 กันยายน 2562
- กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562

28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลภูเวียง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562

โดยรณรงค์ให้ความรู้ สร้างกระแสความตื่นตัวในการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง และตลาดนัดถนนคนเดินเทศบาลตำบลภูเวียง

ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลภูเวียง อสม.เทศบาลตำบลภูเวียง และคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เทศบาลตำบลภูเวียง

30 สิงหาคม 2562
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

22 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ได้ดำเนินตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ การประสานงานในการเผชิญเหตุ ระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชุมชน

ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ และความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการเผชิญเหตุของพนักงานดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

26 สิงหาคม 2562
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชน 4

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไอโอดีน พร้อมตรวจเกลือด้วยชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ชุมชนที่ 4 ยิ่งเจริญ ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

26 สิงหาคม 2562
- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชน 5

24 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 5 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งในวันนี้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน ชุมชนที่ 5 เช่น การตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน) และตรวจข้อเข่า(สำหรับผู้สูงอายุ) เป็นต้น และมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพโดยโรงพยาบาลภูเวียง

ณ ศาลาประชาคมบ้านภูเวียง ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

26 สิงหาคม 2562
- การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และตรวจหามะเร็งเต้านม

21 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 1

ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งในวันดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และตรวจหามะเร็งเต้านม ให้แก่ประชนชุมชนที่ 1

ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหัน ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

22 สิงหาคม 2562
- นการจัดการคัดแยกขยะต้นทาง และการจัดทำบ่อดักไขมันในสถานประกอบการ

14 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  ได้ออกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูเวียง ในการจัดการคัดแยกขยะต้นทาง และการจัดทำบ่อดักไขมันในสถานประกอบการ

19 สิงหาคม 2562
- การประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

14 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลภูเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

15 สิงหาคม 2562
- การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน ครั้งที่ 3/2562

14 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อร่วมวางแผนในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการติดตั้งถังดักไขมัน และติดตั้งถังดักไขมัน(อย่างง่าย)ให้แก่บ้านต้นแบบ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

15 สิงหาคม 2562
- โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนาในช่วงเข้าพรรษา ครั้งที่ 1

10 สิงหาคม 2562 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนาในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ครั้งที่ 1 ณ วัดโพธิ์ชัย ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนเป็นกิจวัตรและเกิดภูมิคุ้มกันของชีวิต

- เพื่อให้เป็นคนดีมีจิตใจบริสุทธิ์ อันเกิดจากการคิดดี พูดดี ทำดี มีความสุขและเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาสู่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป

- เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กรและสังคม

- เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ในการร่วมกันทำนุบำรุง จารีต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

ฯลฯ

13 สิงหาคม 2562
- กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

13 สิงหาคม 2562
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ

6 สิงหาคม 2562 อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ของชุมชนที่ 2 ราชประชาพิทักษ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา ม.2 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับโรงพยาบาลภูเวียง

09 สิงหาคม 2562
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน”

8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 4-5 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน” ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วม
กับวิทยากรจากโรงพยาบาลภูเวียง ณ ศาลาประชาคมบ้านภูเวียง ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

09 สิงหาคม 2562
- โครงการภูเวียงอาหารสะอาด

30 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ได้จัดทำโครงการภูเวียงอาหารสะอาด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยมีจิตสำนึก ตระหนัก และรับผิดชอบต่ออาชีพ

เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยอันเกิดจากสภาวการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

และเพื่อยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน และได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ประจำปี 2562 ต่อไป

06 สิงหาคม 2562
- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

3 สิงหาคม 2562 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน) และตรวจข้อเข่าสำหรับผู้สูงอายุ

อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยโรงพยาบาลภูเวียง

ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

06 สิงหาคม 2562
- โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง บ้านดอนหัน ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

5 สิงหาคม 2562 โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยดำเนินการกิจกรรมจัดตั้งคณะทำงานกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง การรับบริจาค “ขยะรีไซเคิล” เพื่อช่วยเหลือสังคม และการสาธารณะประโยชน์ จากชาวเทศบาลตำบลภูเวียง ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหัน ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

♻️จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

☎️บริการรับขยะรีไซเคิลถึงบ้าน: กองสาธารณสุขฯ 043-291208 ต่อ 103

06 สิงหาคม 2562
- กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดและพัฒนาชุมชน 4

24 ก.ค. 62 กิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน 4 ยิ่งเจริญ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 4

01 สิงหาคม 2562
- โครงการจัดการขยะที่ต้นทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2

25 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยดำเนินการกิจกรรมจัดตั้งคณะทำงานกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง การรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อช่วยเหลือสังคม และการสาธารณะประโยชน์ จากชาวเทศบาลตำบลภูเวียง ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา ม.2

♻️จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

☎️บริการรับขยะรีไซเคิลถึงบ้าน: กองสาธารณสุขฯ 043-291208 ต่อ 103

01 สิงหาคม 2562
- กิจกรรมงาน ”มหกรรมสุขภาพดี วิถีพอเพียง ด้วยแพทย์วิถีธรรม” ณ ตึกศรีสุรพล โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

26 กรกฎาคม 2562 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน ”มหกรรมสุขภาพดี วิถีพอเพียง ด้วยแพทย์วิถีธรรม” ณ ตึกศรีสุรพล โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โดยในงานมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการแพทย์วิถีธรรมยา 9 เม็ด การสาธิตหลักการยา 3 เม็ด โดยผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม ระยะที่ 1 มาแล้ว และการประเมินผลการตรวจสุขภาพหลังการอบรม

01 สิงหาคม 2562
- การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

26 กรกฎาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูเวียง สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เพื่อสรุปผลแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูเวียง

และเพื่อร่วมวางแผนการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนตามแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูเวียง

01 สิงหาคม 2562
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

01 สิงหาคม 2562
- โครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สวนหย่อมรั้วด้านหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง จัดโดยเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

01 สิงหาคม 2562
- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

27 กรกฎาคม 2562 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของชุมชนที่ 6 นาก้านเหลือง-ภูเวียง

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งในโครงการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน) และตรวจข้อเข่าสำหรับผู้สูงอายุ

อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยโรงพยาบาลภูเวียง

ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง ม.1 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลา

01 สิงหาคม 2562
- การอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์

30 ก.ค. 62 การอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ โดยแปรรูปเป็นปุ๋ย และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ ชุมชน 3 นาก้านเหลือง-ดอนหันสามัคคี ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง ม.1 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง

01 สิงหาคม 2562
- การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

30 กรกฎาคม 2562 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง เข้าร่วมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

01 สิงหาคม 2562
- โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง

22 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลภูเวียงได้ดำเนินโครงการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยดำเนินการกิจกรรมจัดตั้งคณะทำงานกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง การรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อช่วยเหลือสังคม และการสาธารณะประโยชน์ จากชาวเทศบาลตำบลภูเวียง ณ ศาลาประชาคมบ้านภูเวียง ม.4 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

23 กรกฏาคม 2562
- โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง บ้านนาก้านเหลือง หมู่ที่ 1

23 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยดำเนินการกิจกรรมจัดตั้งคณะทำงานกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง การรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อช่วยเหลือสังคม และการสาธารณะประโยชน์ จากชาวเทศบาลตำบลภูเวียง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง ม.1 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง

23 กรกฏาคม 2562
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

23 กรกฎาคม 2562 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) โดยงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง ม.1 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น จัดโดยคณะกรรมการชุมชน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลภูเวียง

23 กรกฏาคม 2562
- งานแถลงข่าว “การค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของไทย ตัวที่ 10” ณ อุทยานแห่งชาติศรีเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

12 กรกฎาคม 2562 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง เข้าร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “การสำรวจไดโนเสาร์ในเทือกเขาภูเวียง กับการพัฒนาพื้นที่เป็นอุทยานธรณีระดับโลก” และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลอุทยานธรณี จังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Geopark Information Center) พร้อมทั้งร่วมงานแถลงข่าว “การค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของไทย ตัวที่ 10” ณ อุทยานแห่งชาติศรีเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

15 กรกฏาคม 2562
- การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับอำเภอภูเวียง คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ของอำเภอภูเวียง ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เด็ก นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแบ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรมเพื่อทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม , วัดโพธิ์ชัย และวัดศรีภูเวียง โดยทั้งนี้ได้จัดให้มีการรับบริจาคจตุปัจจัย เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม จากผู้มีจิตศรัทธาระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 และทอดถวายเทียนพรรษาตามสาย ฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

15 กรกฏาคม 2562
- การประชุมโครงการความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

การประชุมโครงการความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการคัดแยกขยะครัวเรือนเทศบาลตำบลภูเวียง ชุมชน 3 นาก้านเหลือง-ดอนหันสามัคคี จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ณ ศาลาประชาคม บ.นาก้านเหลือง ม.1 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

15 กรกฏาคม 2562
- การประชุมโครงการ “ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุมชน 4 ยิ่งเจริญ”

15 ก.ค. 62 การประชุมโครงการ “ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุมชน 4 ยิ่งเจริญ” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูเวียง จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ประชาชนที่สนใจเกลือเสริมไอโอดีน เพื่อใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน สามารถซื้อได้ที่ กองทุนเกลือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ชั้น 2 ได้ทุกวันและเวลาราชการ “เกลือไอโอดีน มีคุณค่า เสริมปัญญาคนทุกวัย”

15 กรกฏาคม 2562
- โครงการในพระราชดำริ ฯ ด้านการสุขาภิบาลในชุมชน

เทศบาลตำบลภูเวียง ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ ฯ ในด้านสุขาภิบาลในชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาล

12 กรกฏาคม 2562
- โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒
24 เมษายน 2562
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่องและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามที่ชาวภูเวียงได้ปฏิบัติสืบถอดกันมาเป็นจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๒) เพื่อให้มีการบวงสรวงเจ้าจอมปากช่องซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภูเวียงตามที่ชาวภูเวียงได้ปฏิบัติสืบถอดกันมาเป็นจารีตประเพณี 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๓) เพื่อให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร เครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์ ในวันสงกรานต์ซึ่งชาวภูเวียงจะกลับมาเคารพขอพรผู้ใหญ่ซึ่งเป็น
    ภูมิลำเนา

๔) เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่ตลอดไป

๕) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาค
     ประชาชน

๖) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว และประชาชนในชุมชน

๗) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ ซึมซับด้านวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการเรียน

๘) เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว โดยที่ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันและนำไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๙) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น

12 เมษายน 2562
- โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงประจำปี ๒๕๖๒

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี ๒๕๖๑๒  ณ บริเวณศาลหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองภูเวียงเพื่อความเป็นสิริมงคล

๒) เพื่อให้มีการจัดขบวนแห่ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวเมืองภูเวียง วิถีชีวิตของคนภูเวียง (ไทยภูเวียง)

๓) เพื่อให้มีการจัดทำพานบายศรีสักการะหลักเมืองภูเวียง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์การทำบายศรีซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่สำคัญของคนไทยอีสาน และอนุรักษ์  
    พิธีกรรมในการบวงสรวง

๔) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวภูเวียงและพื้นที่ใกล้เคียง

๕) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาค
    ประชาชน

๖) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว และประชาชนในชุมชน

๗) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ ซึมซับด้านวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการเรียน

๘) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น

03 เมษายน 2562
- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการสูงวัยใจกายเป็นสุข ปี ๓

เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

15 มีนาคม 2562
- โครงการพัฒนาวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ตามแนวทางวัด,ประชา,รัฐ,สร้าง,สุข

เทศบาลตำบลภูเวียงร่วมกับ อสม.และประชาชนในพื้นที่ทำความสะอาด

วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ตามแนวทางวัด,ประชา,รัฐ,สร้าง,สุข ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

18 กุมภาพันธ์ 2562
- โครงการฉีดน้ำลดฝุ่นละออง PM 2.5

เทศบาลตำบลภูเวียงร่วมกับอำเภอภูเวียง

ฉีดน้ำลดฝุ่นละออง PM 2.5 ถนนรอบที่ว่าการอำเภอภูเวียง

และบริเวณหน้าตลาดถนนภูเวียง-กุดฉิม

07 กุมภาพันธ์ 2562
- การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน กระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างทีมจังหวัดขอนแก่นพบทีมอำเภอภูเวียง

ในวันที่ 25 มกราคม 2562

เวลา 16.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง

25 มกราคม 2562
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และแจกของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจและฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและรู้จักกาลเทศะ

๒) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน

๓) เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม

๔) เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติโดยจัดให้มีการละเล่นและการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น 

๕) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสมโดยจัดให้มีเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เป็นต้น 

๖) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

12 มกราคม 2562
- โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

ในวัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

2) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของผู้สูงอายุให้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความ สามัคคี ในหมู่คณะ

3) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

4) เพื่อสร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตสำนึกการมีจิตใจเป็นนักกีฬาให้รู้จัก แพ้-ชนะ

5) เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญ และ กำลังใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง

08 มกราคม 2562
- กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561

22 พฤศจิกายน 2561
- กิจกรรมโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม

    ด้วย มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหวิทยาลัยมหามกฎราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินโครงการวัดสร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วน โดยเทศบาลตำบลภูเวียงจับคู่ วัดมิ่งเมือง เข้าร่วมทำความสะอาดและพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

14 พฤศจิกายน 2561
- พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง

โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

23 ตุลาคม 2561
- กิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาทำความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก ๓ เก็บ ๓ โรค

กิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาทำความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก ๓ เก็บ ๓ โรค เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นการรณรงค์ทำความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตพื้นที่บริเวณวัดศรีภูเวียง

22 ตุลาคม 2561
- โครงการเข้าวัด ฯ (3) วัดศรีภูเวียง

โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมะ รักษาศีล เจริญภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่3) ณ วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

19 ตุลาคม 2561
- โครงการเข้าวัด ฯ (2) วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมะ รักษาศีล เจริญภาวนา ในช่วงพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่2) ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

14 กันยายน 2561
- โครงการเข้าวัด ฯ (1) วัดโพธิ์ชัย

โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมะ รักษาศีล เจริญภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ครั้งที่ 1 ) ณ วัดโพธิ์ชัย  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

17 สิงหาคม 2561
- ร่วมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง ( ปี 2 ) พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
14 สิงหาคม 2561
- โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป

2) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

3) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน

4) เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญพร้อมทั้งช่วยกันในการดำเนินการกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน

5) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชน

26 กรกฏาคม 2561
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

2) เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติ การประสานงานในการเผชิญเหตุ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการเผชิญเหตุ ของพนักงานดับเพลิง

 

31 พฤษภาคม 2561
- โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์เชื่อมสามัคคี

โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์เชื่อมสามัคคี เทศบาลตำบลภูเวียง เป็นกีฬาประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยท่านนายกฉิน  วรปัญญาสถิต  นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง  

24 พฤษภาคม 2561
- โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง

ตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง ราย นางแฉล้ม สุขบิดา ได้รับการปรับปรุง บ้านเลขที่่ 141 หมู่ที่ 3 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลภูเวียง โดย นายฉิน  วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง

27 เมษายน 2561
- โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561
24 เมษายน 2561
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่องและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามที่ชาวภูเวียงได้ปฏิบัติสืบถอดกันมาเป็นจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๒) เพื่อให้มีการบวงสรวงเจ้าจอมปากช่องซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภูเวียงตามที่ชาวภูเวียงได้ปฏิบัติสืบถอดกันมาเป็นจารีตประเพณี
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๓) เพื่อให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร เครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์ ในวันสงกรานต์ซึ่งชาวภูเวียงจะกลับมาเคารพขอพรผู้ใหญ่ซึ่งเป็น
    ภูมิลำเนา

๔) เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่ตลอดไป

๕) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาค
     ประชาชน

๖) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว และประชาชนในชุมชน

๗) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ ซึมซับด้านวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการเรียน

๘) เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว โดยที่ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันและนำไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๙) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น

 

13 เมษายน 2561
- โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองภูเวียงเพื่อความเป็นสิริมงคล

๒) เพื่อให้มีการจัดขบวนแห่ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวเมืองภูเวียง วิถีชีวิตของคนภูเวียง (ไทยภูเวียง)

๓) เพื่อให้มีการจัดทำพานบายศรีสักการะหลักเมืองภูเวียง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์การทำบายศรีซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่สำคัญของคนไทยอีสาน และอนุรักษ์ 
    พิธีกรรมในการบวงสรวง

๔) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวภูเวียงและพื้นที่ใกล้เคียง

๕) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาค
    ประชาชน

๖) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว และประชาชนในชุมชน

๗) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ ซึมซับด้านวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการเรียน

๘) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น

31 มีนาคม 2561
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลตำบลภูเวียง

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และแจกของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจและฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและรู้จักกาลเทศะ

๒) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน

๓) เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม

๔) เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ 

๕) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม 

๖) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

13 มกราคม 2561
- โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดย เทศบาลตำบลภูเวียง

วันขึ้นปีใหม่   ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว ๔ ครั้งคือ ครั้งแรกถือเอาวันแรม
๑ ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ ๒ กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน ๒ ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๒  เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทางราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ ๑ เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไร
มากนักสมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๗ ขึ้นในกรุงเทพ ฯเป็นครั้งแรก การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อ ๆ มา และในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ก็ได้มีการ จัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ ๑ เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า
วันตรุษสงกรานต์ ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ ๑ มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ ๑ เมษายนมาเป็นวันที่ ๑ มกราคม ก็คือ

๑. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ 

๒. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา 

๓. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก 

๔. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ได้แก่

๑) การทำบุญตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมทำบุญ 

๒) การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร

๓) การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร เครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์ ในวันขึ้นปีใหม่

๒) เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป

๓) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน

๔) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว และประชาชนในชุมชน

๕) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ ซึมซับด้านวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการเรียน

๖) เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว โดยที่ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันและนำไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๗) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น

เป้าหมาย

          ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา พ่อค้า ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี องค์กรภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่อำเภอภูเวียงและใกล้เคียงได้เข้าโครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

01 มกราคม 2561
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันที่3 พฤศจิกายน 2560 ณ เวทีชั่วคราวบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียงและสระน้ำฝายหลวง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
13 พฤศจิกายน 2560
- ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณะภัย
04 ตุลาคม 2560
- รอบคัดเลือกนักร้อง รายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลภูเวียง 

เทศบาลตำบลภูเวียง นำโดยท่านนายก ฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ร่วมกับ 

บริษัท เจ เอส แอล โปลบอล มีเดีย จำกัด และบริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด ผู้ผลิตรายการ "กิ๊กดู๋ สง ครามเพลงเงินล้าน "

ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้สนใจเพื่อส่งเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงในรายการ

บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและร้อยยิ้ม ขอให้ตัวแทนของเทศบาลตำบลภูเวียงทุกท่าน โชคดีเข้ารอบต่อไป...

13 พฤษภาคม 2560
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2560 นำโดยท่านพ่อเมือง นายเฉลิมชัย ชลธาร นายอำเภอภูเวียง ท่านนายกฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง นางสาวทิพาวรรณ วรปัญาญาสถิต รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง นายอรรณพ สิมมาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง  นายประสิทธิ์  เคนวัน ประธานสภาเทศบาล นายประดิษฐ  หลาบคำ รองประธานสภาเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนข้าราชการทุกภาคส่วน ส.จ.ภาควัต  ศรีสุรพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายมนต์ชัย  ชยามฤต กำนันตำบลภูเวียง คณะข้าราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล ทุกท่าน นักเรียน นิสิตนักศึกษา พ่อค้า ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูเวียง กลุ่มสตรี องค์กรภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่อง-หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง และในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

13 เมษายน 2560
- พิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอภูเวียง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2560

เทศบาลตำบลภูเวียง นำโดยท่าน นายกฉิน  วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง พร้อมท่านรองนายก อรรณพ สิมมาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ,ท่านประสิทธิ์  เคนวัน ประธานสภาเทศบาล ,ท่านรองประดิษฐ  หลาบคำ รองประธานสภาเทศบาล ,คณะสมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ "ภูเวียงม่วนชื่นโฮแซว... ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ บ้านพักท่านนายอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

10 เมษายน 2560
- มอบเงินสงเคราะห์และเครื่องยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

มอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

05 เมษายน 2560
- ประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี 2560

ประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี 2560 วันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ บริเวณหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

12 มีนาคม 2560
- โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี ณ บริเวณพื้นที่ไหล่ทางถนนรอบเมืองด้านหลังโรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

08 มีนาคม 2560
- กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ณ เทศบาลตำบลภูเวียง

08 มีนาคม 2560
- โครงการเทศบาลไร้ถังขยะ

โครงการเทศบาลไร้ถังขยะ วันที่ 3-4 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

03 มีนาคม 2560
- โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มีนาคม 2560
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชน 1 , 2 บ้านดอนหัน , ชุมชน 3 , 6 บ้านนาก้านเหลือง , ชุมชน 4 , 5 บ้านภูเวียง

27 กุมภาพันธ์ 2560
- โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล

โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล วันที่ 23 ก.พ.60 ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาก้านเหลือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

23 กุมภาพันธ์ 2560
- โครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

30 มกราคม 2560
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

14 มกราคม 2560
- โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 วันที่ 10 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

10 มกราคม 2560
- โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

01 มกราคม 2560
- โครงการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9

โครงการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ของเทศบาลตำบลภูเวียง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณฝายซำประดู่ และพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

07 ธันวาคม 2559
- โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
17 สิงหาคม 2559
- การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห

การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และโรงรับจำนำ บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาภูเวียง (เดิม) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

06 มิถุนายน 2559
- โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2

โครงการจัดงานวันเทศบาล เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

24 เมษายน 2559
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และร

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน 2559 ณ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่อง และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

13 เมษายน 2559
- ประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ป

ประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 ณ บริเวณศาลหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

22 มีนาคม 2559
- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลภูเวียง 

27 กุมภาพันธ์ 2559
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

09 มกราคม 2559
- ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 วันที่ 1 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

01 มกราคม 2559
- โครงการ Bike for Dad ทต.ภูเวียง

การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “Bike for Dad” วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง และ เวทีชั่วคราวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

05 ธันวาคม 2558
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ เวทีชั่วคราวบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียงและสระน้ำฝายหลวง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

25 พฤศจิกายน 2558
- โครงการเข้าวัด ฯ-3 วัดโพธิ์ชัย

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

17 ตุลาคม 2558
- โครงการเข้าวัด ฯ-2 วัดศรีภูเวียง

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ณ วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

19 กันยายน 2558
- โครงการเข้าวัด ฯ-1 วัดมิ่ง ฯ

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

17 สิงหาคม 2558
- Bike for Mom ทต.ภูเวียง

โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom”

16 สิงหาคม 2558
- โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษ

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

30 กรกฏาคม 2558